Vår forretningside!

Vår forretningside er at vi ikke skal bruke mye tid og ressurser på å uitvikle egen programvare. I stedenfor bruker vi i alle hovedsak open source programvare som kan brukes fritt av alle. Vi tar med andre ord ikke betalt for programvaren vi installerer for deg. Vi tar kun betalt for arbeidet vi har med å utføre installasjonen for deg. På denne måten er du sikret et nettsted som er basert på godt utprøvde løsninger.

Du er ikke bundet opp til oss på noen måte. Siden vi bruker open source programmer er det enkelt å skaffe hjelp andre plasser dersom det skulle være ønskelig.

 
Antall besøkende
Vi har 2 gjester her nå